ZARZĄD

 

Małgorzata Wojtyla - Prezes Zarządu, biegły rewident nr rej. 9681

W latach 2004 - 2013 Prezes Zarządu AUDYT I RACHUNKOWOŚĆ „UZR-CBR” Sp. z o.o. (do dnia 31 października 2005 r. UZR SKwP Sp. z o.o.), wcześniej m. in. manager w międzynarodowej firmie audytorskiej oraz wieloletni główny księgowy w podmiotach gospodarczych zarówno z udziałem polskiego jak i zagranicznego kapitału.

Posiada bogate doświadczenie w przeprowadzaniu badań i przeglądów sprawozdań finansowych sporządzanych zarówno według polskich standardów rachunkowości jak i standardów międzynarodowych (MSSF). Jest audytorem spółek i grup kapitałowych notowanych na GPW w Warszawie. Uczestniczyła również w przygotowywaniu części finansowej prospektu emisyjnego przy wprowadzaniu spółki na GPW w Warszawie. Ukończyła kurs i uzyskała dyplom ze znajomości Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej akredytowany przez ACCA.

Ponadto dysponuje doświadczeniem i praktyczną wiedzą w wykonywaniu usług biegłych rewidentów wymaganych przez kodeks spółek handlowych (badanie planów przekształcenia, połączenia, podziału), w audytach wykorzystania środków z funduszy UE oraz w projektach typu due diligence.

Jest sekretarzem Regionalnej Rady Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu oraz członkiem Krajowej Komisji Rewizyjnej KIBR w Warszawie. Jest członkiem Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów. W poprzedniej kadencji była Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej w Regionalnym Oddziale Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu. Pełni funkcję członka Komisji Rewizyjnej w Wielkopolskim Związku Pracodawców „Lewiatan”. Jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.


Beata Frączek - Członek Zarządu, biegły rewident nr rej. 10006

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, na kierunku Planowania i Finansowania Gospodarki Narodowej.

W latach 2011 - 2013 pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu, a później Dyrektora Działu Usług Księgowych w AUDYT I RACHUNKOWOŚĆ „UZR-CBR” Sp. z o.o. Wcześniej wieloletnia główna księgowa w podmiotach gospodarczych o różnorodnych zakresach działalności, stąd też posiada praktyczną wiedzę w różnych aspektach życia gospodarczego.

Posiada bogate doświadczenie w przeprowadzaniu badań i przeglądów sprawozdań finansowych sporządzanych zarówno według polskich standardów rachunkowości jak i standardów międzynarodowych (MSSF). W latach 2007-2011 pełniła funkcję Członka Komisji Rewizyjnej w Regionalnym Oddziale KIBR w Poznaniu, a obecnie jest członkiem Komisji Egzaminacyjnej KIBR w tym oddziale.

 

Robert Szajerski – Członek Zarządu, doradca podatkowy nr wpisu 10667

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako pracownik organów kontroli skarbowej, a następnie na stanowisku kierowniczym departamentu podatków bezpośrednich ogólnopolskiej firmy doradztwa podatkowego. W latach 2008-2013 pełnił funkcję Dyrektora Działu Podatków w AUDYT i RACHUNKOWOŚĆ „UZR-CBR” Sp. z o.o.

W swojej praktyce doradzał wielu firmom produkcyjnym i handlowym różnych branż, zarówno z kapitałem polskim, jak i zagranicznym, w tym spółkom notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Małgorzata Wojtyla
Prezes Zarządu
Biegły rewident nr 9681
tel. kom. 509 415 999
e-mail: m.wojtyla@mbaudyt.pl
Beata Frączek
Członek Zarządu
Biegły rewident nr 10006
tel. kom. 505 866 886
e-mail: b.fraczek@mbaudyt.pl
Robert Szajerski
Członek Zarządu
Doradca Podatkowy nr 10667
tel. kom. 601 410 809
e-mail: r.szajerski@mbaudyt.pl

Biuro
MB AUDYT sp. z o.o.
ul. Romana Maya 1
61-371 Poznań
e-mail: biuro@mbaudyt.pl